Hej alla entusiaster!

Med anledning av pandemin blev vi som bekant tvingade att avstå från att anordna British Motor Meet under förra året.

Det är fortfarande oklart om restriktionerna  hindrar oss från att genomföra British Motor Meet i år. Vi kommer senast 1 juni att fatta beslut i frågan. Därefter kommer vi, förutsatt att evenemanget kan genomföras, ta emot anmälningar om deltagande.

Blankett för anmälan kommer att kunna laddas ned från hemsidan.

Vi välkomnar alla brittiska fordon och vill särskilt uppmärksamma Årets Bilklubb Morgan Owners Group samt Jaguar E-Type som fyller sextio år i år.

Väl mött!

BMM/styrelsen


 

Föreningen British Motor Meet Hjo: Årsmötet 2021

Klubbens styrelse har den 3 mars beslutat att senarelägga årsmötet, som enligt stadgarna ska hållas före utgången av mars.

Anledningen till beslutet är naturligtvis den pandemi som drabbat oss. Formellt kan styrelsen inte gå emot stadgarna, men enligt högre instanser kan den rådande situationen betraktas som Force Majeure och att årsmötet därför bör kunna flyttas.

Det är viktigt att påpeka att beslutet är fattat i strid mot stadgarna. Om någon medlem därför önska protestera mot beslutet, är det naturligtvis dennes rätt att göra det. En ev. protest kommer då att diskuteras vid det senarelagda årsmötet under paragrafen rörande styrelsens ansvarsfrihet.

Kallelse till det senarelagda årsmötet kommer att ske på sedvanligt sätt när omständigheterna tillåter.